Menu

Rafał Łepik

Skontaktuję się ze mną

Twoim typem osobowości jest:
“Poszukiwacz Przygód”
(ISFP-a)

“Zmieniam się w ciągu jednego dnia. Budzę się i jestem jedną osobą, a gdy idę spać, wiem na pewno, że jestem kimś innym.” — Bob Dylan

Ludzie o osobowości Poszukiwacza Przygód to prawdziwi artyści, choć niekoniecznie tacy, którzy spędzają czas, radośnie malując pejzaże. Choć często to potrafią. Chodzi raczej o to, że wykorzystują swój zmysł estetyczny i projektowy, a nawet własne wybory i działania, aby przełamywać społeczne konwencje. Swoimi eksperymentami lubią rzucać wyzwanie tradycyjnym kanonom piękna i zachowań – nie raz powtarzają, że “nie dadzą się zaszufladkować”.

Osobowość Poszukiwacz Przygód (ISFP-A / ISFP-T)

Szczęśliwi, że są tym, kim są

Poszukiwacze Przygód żyją w barwnym, zmysłowym świecie, znajdując inspirację w związkach z ludźmi i ideami. Czerpią radość z ciągłego interpretowania tych związków na nowo oraz ze stałego odkrywania i eksperymentów zarówno ze sobą, jak i z nowymi perspektywami. Żaden inny typ osobowości nie poszukuje ani nie eksperymentuje w ten sposób tak bardzo. Stwarza to wrażenie spontaniczności, przez co Poszukiwacze Przygód wydają się nieprzewidywalni, nawet dla najbliższych przyjaciół i rodziny.

Mimo tego Poszukiwacze Przygód są zdecydowanie introwertykami i mogą zaskakiwać znajomych, gdy usuwają się w cień, aby pobyć trochę samemu i naładować baterie. Jednak to, że są wówczas sami, nie oznacza bezczynności – osoby o tym typie osobowości wykorzystują ten czas na introspekcję, ocenę i przewartościowanie swoich zasad. Zamiast analizować przeszłość lub przyszłość, Poszukiwacze Przygód lubią zastanawiać się, kim naprawdę są. Następnie odrodzeni wychodzą z ukrycia.

Poszukiwacze Przygód żyją, aby znajdować sposoby na realizację swoich pasji. Wśród osób o tym typie osobowości częściej niż wśród innych spotkamy się z ryzykowanymi zachowaniami takimi jak hazard czy sporty ekstremalne. Na szczęście ich wyczucie chwili i otoczenia pozwala im radzić sobie w takich sytuacjach lepiej niż inni. Poszukiwacze Przygód lubią też nawiązywać kontakty z innymi ludźmi i mają pewien nieodparty urok.

Wiedzą, jakim komplementem zmiękczyć serce osoby, która właśnie zamierzała uznać ich zachowanie za nieodpowiedzialne czy lekkomyślne.

Jeśli jednak spotkają się z krytyką, może ona zostać źle przyjęta. Niektórzy Poszukiwacze Przygód dobrze znoszą uprzejme uwagi, doceniając je jako odmienną perspektywę pomagającą nadać nowy kierunek ich pasjom. Jeśli jednak uwagi te są kąśliwe czy niedojrzałe, ludzie o tym typie osobowości mogą zareagować niezwykle gwałtownie.

Poszukiwacze Przygód są wrażliwi na uczucia innych i cenią sobie harmonię. Gdy spotkają się z krytyką, mogą mieć trudności z nabraniem dystansu i często dają się ponieść chwili. Jednak życie chwilą ma dwie strony, ponieważ gdy tylko emocje opadną, Poszukiwacze Przygód zazwyczaj przestają myśleć o przeszłości i zachowują się, jakby do nieporozumień nigdy nie doszło.

Każda forma życia ma znaczenie

Planowanie przyszłości do dla Poszukiwaczy Przygód największe wyzwanie. Znalezienie konstruktywnych ideałów, na których mogą oprzeć swoje cele, oraz wypracowanie celów prowadzących do pozytywnych zasad to nie lada zadanie. W przeciwieństwie do innych typów osobowości Poszukiwacze Przygód nie planują swojej przyszłości pod kątem majątku i emerytury. Planują raczej swoje działania i zachowania tak, aby stanowiły część ich tożsamości i składały się na ich własny portfel doświadczeń, a nie akcji giełdowych.

Jeśli kierują się szlachetnymi celami i zasadami, Poszukiwacze Przygód mogą wykazywać się niezwykłą wielkodusznością i altruizmem, osoby o tym typie osobowości mogą też jednak rozwinąć bardziej skupiony na sobie rodzaj tożsamości i wówczas postępują samolubnie, manipulacyjnie i egoistycznie. Dla Poszukiwaczy Przygód ważne jest pamiętać, aby aktywnie stawać się tą osobą, którą chcą być. Zdobywanie i utrzymywanie nowych przyzwyczajeń może nie być dla nich naturalne, jednak codzienne poświęcanie odrobiny czasu na zrozumienie własnych motywacji umożliwia im wykorzystanie swoich mocnych stron, aby osiągnąć to, co jest dla nich najważniejsze.

Piątka ze skrzydłem sześć:
5w6 - "Rozwiązywacz problemów"

Skrzydło sześć daje piątce umiejętność skupienia się na detalach i technicznej wiedzy, oraz daje umiejętność do sekwencyjnego myślenia na temat biegu wydarzeń. Piątka z tym skrzydłem ma dar wyciągania znaczących wniosków z niewielkiej ilości faktów. Zwłaszcza intelektualna piątka, która jest znacznie bardziej analityczna niż piątka ze skrzydłem 4. Może być też lojalna wobec przyjaciół, oferując im silne wsparcie. Uprzejma, jest cierpliwym nauczycielem, ekspertem w danej dziedzinie. Może mieć poczucie misji i ciężko pracować. Czasem ujawnia się u niej aura nadwrażliwego kujona i jest niezdarna w komunikowaniu się z innymi. Gdy jest w pozycji obronnej, może być onieśmielona oczekiwaniami innych. Może bardziej lubić niektóre osoby, ale też bardziej niektórych unikać. Szczególnie uczulona na okazywanie wdzięczności innym. Może mieć problem z wypowiedzeniem "Dziękuję". Boi się rozpoczynania działania, za to rozwija "uzależnienie" od informacji. Zadaje mnóstwo pytań, ale zwleka z podjęciem "zbyt" pochopnej decyzji. Gdy 5w6 jest w stresie, staje się podejrzliwa co do motywów działania innych ludzi, ale również ślepo za niektórymi podąża. Może przez długi czas nie zmieniać uczuć, utrzymując je na stałym poziomie. Może być zimna, ironiczna i odizolowana od innych. Skrzydło 6 może być foniczne lub antyfobiczne. Antyfobiczne skrzydło daje piątce, odwagę i umiejętność przeciwstawiania się autorytetom. Przyparta do muru potrafi zadrwić z autorytetu lub w złości odpowiedzieć by się odczepił. Ma tendencję do eksperymentowania by znaleźć jakie są granice zachowania. Fobiczne skrzydło powoduje, że piątka staje się mniej ufna wobec innych i doszukuje się ich prawdziwych intencji. Słynne piątki ze skrzydłem sześć: Sigmund Freud, Bill Gates, Alfred Hitchcock, Isaac Asimov, Sam Neil.

BDEH - ARCHITEKT

Zalety: Twórczy, łatwo radzi sobie ze zmianami, teoretyk, jest obiektywny w badaniach, idealista o dużej wyobraźni, lubi rozwiązywać skomplikowane problemy, ma dużo nowych pomysłów, człowiek "idei" skłonności intelektualne.

Jako przywódca: Woli porządkować sprawy niż organizować ludzi, pisze listy, lubi przygotowywać zmiany i wychodzić z pionierskimi projektami, potrafi przedstawić wizję i cel działań.

Jako członek zespołu: Potrafi sprostać trudnym zadaniom, jest oddany sprawie, potrafi sprawnie oceniać planowane przedsięwzięcie, umie zawsze wprowadzić poprawki i zmiany, twórczo angażuje się w nowe pomysły i zamierzenia.

W pracy: Potrzebuje ciszy i odrobiny prywatności, chce być elastyczny, cieszą go wyzwania, lubi nieład i rozgardiasz, nie przeszkadza mu natłok mebli wokół biurka.

W domu: Jest gorliwym i oddanym rodzicem, nie wprowadza nadmiernej dyscypliny, lubi dom w zacisznym miejscu, pracuje bawiąc się, woli gry intelektualne - szachy, brydż.

Co może nie podobać się innym:

Spróbuj zobaczyć siebie tak, jak odbierają Cię inni. Pomoże Ci to uzyskać obiektywny obraz Twoich zalet i słabości. Warto skorzystać w tym miejscu z pomocy koleżanki, kolegi czy rodziny. Inni pewne rzeczy widzą lepiej. W ćwiczeniu w ramach pomocy można wykorzystać "bank wad"

Komunikując się z innymi: Woli wypowiedzi pisemne niż ustne, pragnie dyskutować nad obrazem całości, lubi dyskusje o ideach i pojęciach, lubi stawiać hipotezy, gadatliwy, woli kontakty indywidualne z jedną osobą niż z grupą.

Podsumowanie: Oryginalny, skierowany ku przyszłości, dociekliwy, spekulujący, powściągliwy, umysł potrafiący objąć całość wizji, a zarazem analityczny, niezależny, zdecydowany, posługuje się abstrakcyjnymi pojęciami.

Twój typ osobowości to:
S E N T Y M E N T A L N Y

1. Ulega niepokojowi, obawom, zmiennym marzeniom i nastrojom.
2. Na zewnątrz usiłuje być spokojny, przeżywa jednak każde zdarzenie silnie.
3. Szuka miłości i współczucia, lubi analizować swoje uczucia i wrażenia.
4. Skłonny do zadumy i marzeń, często pragnie być samotny.
5. Nie wierzy w powodzenie swych zamiarów i dlatego rezygnuje z góry z działania; pesymista.
6. Decyzja przychodzi po długim namyśle i wahaniu.
7. Życie bierze poważnie oraz głęboko, nieraz tragicznie.
8. Orientacja refleksyjna; zaczepiony nie odcina się, lecz żarty bierze do serca.
9. Ambitny, lecz nieśmiały, ustępuje innym nie lubiąc wysuwać się na pierwsze miejsce.

G Ł Ó W N Y P U N K T O P A R C I A

Bogate życie wewnętrzne

N A J W I Ę K S Z E N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Skłonność do depresji


Z A S A D N I C Z Y K I E R U N E K

Przyjaźń z Bogiem, opieka nad słabszymi

Z A D A N I A S Z C Z E G Ó Ł O W E

Ufać Bogu w przeciwnościach

H A S Ł O

"Wołajcie zatrwożeni w sercu, bądźcie odważni, nie lękajcie się: oto Bóg nasz przychodzi, On zbawi nas." (Iz. 35)

P A T R O N

św. Jan Vianney; św. Jan Ewangelista

T Y P H A M U J A C O - E M O C J O N A L N Y

Dysponowany jest do następujących zalet

• delikatność
• wierność w uczuciach
• zamiłowanie do spokoju i ciszy
• refleksyjność
• powaga, godność
• umiejętność poprzestawania na małym
• dar rozumienia innych i współczucia, opiekuńczość
• naturalna wstrzemięźliwość
• zdolność do samoanalizy
• prawdomówność
• skłonność do regularnego trybu życia
• szlachetność, prawość

Dysponowany jest do następujących wad

• niezadowolenie z samego siebie, niewiara we własne siły
• melancholia
• skrupulatność
• niezdecydowanie
• nadmierna nieśmiałość
• upór
• drażliwość
• skłonność do kompleksów, zwłaszcza kompleksu niższości
• wracanie do przeszłości, mizoneizm (niechęć do nowości)
• zamkniecie w sobie, mizantropia (odsuwanie się od ludzi i niechęć do nich)
• lenistwo
• egocentryzm

Jest ambitny, ale nie umie urzeczywistnić swych daleko sięgających planów; dlatego poprzestaje na marzeniach. Zadumany, zapatrzony w swoje życie wewnętrzne (introwertyk, często schizotymik). Melancholiczny i niezadowolony z siebie, skłonny jest do skrupułów i kompleksów, zwłaszcza kompleksu niższości. Często oskarża samego siebie, a nawet czuje do siebie wstręt. Nieśmiały, drażliwy, przezywa, choć nie daje tego poznać po sobie, każde słowo niebacznie rzucone przez otoczenie. Pozornie nieczuły i obojętny, pod maska chłodu ukrywa burze wewnętrzne i załamania. Często nieufny i podejrzliwy, lęka się wszelkich nowości, zwracając najchętniej myśl ku temu, co minęło. Wciąż szuka przyjaciela, któremu mógłby powierzyć bogactwo swego wewnętrznego życia. Takim powiernikiem staje się najczęściej pamiętnik chroniony czujnie przed wzrokiem ciekawych. Niezręczny i niepraktyczny, z trudem nawiązuje stosunki z ludźmi lękając się niezrozumienia i ośmieszenia. Pesymista, nie wierzy we własne siły; często z góry rezygnuje z sukcesu, który mógłby na pewno osiągnąć, gdyby miał odrobinę ufności do samego siebie. Delikatny w stosunku do innych, umie im okazać współczucie i otoczyć opieką. Indywidualista, kocha przyrodę i szuka w niej schronienia przed twardością losu. Najwyższą wartością jest dla niego życie wewnętrzne oraz przyjaźń.